Välkommen!

Här på min hemsida hittar du foton på fåglar från Europa, Medelhavsområdet och Chile. De olika fågelarterna är sökbara på såväl det svenska, det engelska som det latinska namnet för arten. Klicka på förstoringsglaset i menyn ovan för att söka.

 Här finns också foton som visats på ett par olika utställningar som jag har haft i Lund och på biblioteket i Dalby. Det är naturfoton från Trollskogen och från omgivningarna här i och runt Torna Hällestad, men även ifrån andra platser. Motiv hittar jag också vid strövtåg, huvudsakligen i mitt närområde; Vombsänkan samt dess övergång i väster i Kävlingeåns flöde ut mot Löddenäs och i sydöst ner i Fyledalen och Nybroåns utflöde. Den som är intresserad kan här också hitta foton på fjärilar, humlor och på djur, stora och små, som ofta ses i Skåne.

– Mats G H Larsson