Amerikansk kricka | Green-Winged Teal | Anas carolinensis

Plats:

Klingavälsåns utlopp, Kävlingeån. Vombs ängar.

Datum:

maj 24, 2023