Ätlig groda | Pelophylax esculentus

Plats:

Reningsverksdammarna , Lund

Datum:

april 23, 2020
Bild 2. Som ovan. Bild 3. Klingavälsåns utlopp, Vombs ängar. juli 2021.