Björktrast | Fieldfare | Turdus pilaris

Plats:

Mejerskans väg, Torna Hällestad

Datum:

november 25, 2020
Bild 3 och 4. Silvåkrakärret. Bild 5. S:t Pauli Norra Kyrkogård. 8 maj 2022.