Dvärgskarv | Pygmy cormorant | Phalacrocorax pygmeus

Plats:

Kalochori Lagoon, Grekland

Datum:

november 21, 2023
Bild 2. Se 1. Bild 3 och 4. Kerkinisjön, Grekland. 20 nov 2023.