Enkelbeckasin | Common Snipe | Gallinago gallinago

Plats:

Klingavälsåns utlopp

Datum:

juni 16, 2021
Bild 2,3,4. Klingavälsåns utlopp 2021-06-16. Bild 5. Örtofta sockerbruksdammar 2020. Bild 6,7,8,9. Sjötorps ängar maj -juni 2020.