Grågås | Geylag Goose | Anser anser

Plats:

Lomma södra

Datum:

mars 17, 2021
Bild 2. Lunds reningsverks dammar. Bild 3. Hörte våtmark. 8 mars 2022. Bild 4 och 5. Lomma södra.