Lövsångare | Willow Warbler | Phylloscopus trochilus

Plats:

Trädgården, Torna Hällestad

Datum:

april 26, 2020
Bild 2 och 3. Gömslet. Krankesjön. Bild 4 - 7. Trädgården, Torna Hällestad. 27 juli 2023.