Sånglärka | Common Skylark | Alauda arvensis

Plats:

Knösen. Skanör

Datum:

april 18, 2022
Bild 2. Knösen. Skanör. 18 april 2022 Bild 3. Skanörs strandängar.