Sjöorre | Common Scoter | Melanitta nigra

Plats:

Skanörs hamnpir

Datum:

februari 8, 2022
Bild 3 och 4. Skanörs hamn. 18 jan 2024.