Skedand | Northern Shoveler | Anas clypeata

Plats:

Klingavälsåns utlopp i Kävlingeån

Datum:

maj 4, 2020
Bild 2 - 4. Klingavälsåns utlopp. 4 maj 2020. Bild 5. Lunds reningsverks dammar. 7 januari 2023. Bild 6 och 7. Råbydammen, Lund. 10 nov 2023. Bild 8 och 9. Lunds reningsverks dammar. 9 jan 2024.