Småskrake | Red-breasted Merganser | Mergus serrator

Plats:

Habo Ljung

Datum:

april 24, 2020