Snatterand | Gadwall | Anas strepera

Plats:

Gömslet, Krankesjön

Datum:

september 12, 2019
Bild 2 och 3. Se ovan. Bild 4 -8. Gömslet, Krankesjön. 29 okt 2021. Bild 9: Lunds reningsverks dammar. 9 mars 2023.