Spillkråka | Black Woodpecker | Dryocopus martius

Plats:

Vombs fure

Datum:

juni 6, 2022
Bild 2. Klingavälsåns utlopp. Bild 3 och 4. Vombs fure. 6 juni 2022. Bild 5. Möllan, Sjötorps ängar, Revingefältet. 30 jan 2024.