Stenknäck | Hawfinch | Coccothraustes coccothraustes

Plats:

Trädgården, Torna Hällestad

Datum:

maj 10, 2015
Bild 2 - 5. Trädgården. Torna Hällestad. Bild 6 och 7. Extremadura. Spanien. 12 maj 2022.