Stjärtand | Northern Pintail | Anas acuta

Plats:

Lomma södra

Datum:

januari 20, 2022
Bild 2 -5. Lomma södra. 18 och 20 jan 2022. Bild 6. Klingavälsåns utlopp, Vombs ängar. 27 mars 2020. Bild 7. Måkläppen, Falsterbo. 29 nov 2021.