Storskarv | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo

Plats:

Runde, Norge

Datum:

juni 26, 2023
Bild 2. Kävlingeån, Vombs ängar. 6 januari 2012. Bild 3. Abbekås. Bild 4 och 5. Runde, Norge. 26 juni 2023. Bild 6. Höje å vid Lunds reningsverks dammar. 9 jan 2024.