Tjäder | Western Capercaillie | Tetrao urogallus

Plats:

Ottsjö. Jämtland

Datum:

september 16, 2021