Vanlig padda | Bufo bufo

Plats:

Trädgården, Torna Hällestad

Datum:

augusti 1, 2021
Bild 2 och 3. Som ovan. Bild 4. Kävlingeån, Vombs ängar. 30 mars 2019.