Vildsvin | Sus scrofa

Plats:

Klingavälsåns utlopp i Kävlingeån

Datum:

februari 9, 2019
Bild 2 och 3. Sjötorps ängar 2021-06-18. Bild 4,5 och 6. Rydsgårds gård, "Allmänningen" april 2020.