Buskskvätta | Winchat | Saxicola rubetra

Plats:

Sjötorps ängar, Krankesjön

Datum:

juni 4, 2023
Bild 2 - 6 och 8. Sjötorps ängar. Krankesjön. 3 juni 2023. Bild 7. Sjötorps ängar. Revinge. 4 juli 2022.