Gråhäger | Grey Heron | Ardea cinerea

Plats:

Kävlingeån, utflödet från Vombsjön

Datum:

december 17, 2022
Bild 2 och 8. Friskens gömsle, Vittskövle. 7 dec 2023. Bild 3 -5. Höje å, vid Lunds reningsverk dammar. 9 jan 2024. Bild 6 -7. Dammarna vid Falsterbo fyr.