Grönsiska | Eurasian siskin | Carduelis spinus

Plats:

Kävlingeån, Vombs ängar

Datum:

september 17, 2021
Bild 2 - 4. Kävlingeån, Vombs ängar. 17 september 2021. Bild 6 och 7. Kyrkfuret, Höje å, Lomma. 28 jan 2022.