Infarten från S. Sandby

Plats:

Infarten från S.Sandby

Datum:

mars 2, 2006