Kricka | Eurasian Teal | Anas crecca

Plats:

Lunds reningsverks dammar.

Datum:

Bild 2. Kävlingeån, Vombs ängar. Bild 3 och 4.. Lunds reningsverks dammar. Bild 5 -7. Lomma södra. 18 jan 2022. Bild 7. Jmf stjärtand. Bild 8. Hörte våtmark. jan 2022.