Nordlig Trupial | Baltimore Oriole | Icterus galbula

Plats:

Förslöv, Båstad.

Datum:

december 22, 2022
Tillfällig besökare från Nordamerika som frossar i Förslövs trädgårdar vintern 22/23.