Skärpiplärka | Rock Pipit | Anthus petrosus

Plats:

Halland väderö

Datum:

augusti 13, 2021
Bild 2. Hallands väderö aug 13 2021. Bild 3. Lomma hamn 17 mars 2020.