Storskrake | Goosander | Mergus merganser

Plats:

Kävlingeån, Vombs ängar

Datum:

mars 11, 2012
Bild 2. Hörte våtmark. 11 mars 2022. Bild 3. Vombs ängar, Kävlingeån, 2012-03-11. Bild 4 och 5. Skanörs hamn 8 feb 2022.