Svarthalsad dopping | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis

Plats:

Gäddängen, Fulltofta, Ringsjön

Datum:

maj 17, 2023
Bild 2 - 4. Örtofta sockerbruksdammar. 1 maj 2021. Bild 5. Hörte hamn. 12 jan 2022. Bild 6 och 7. Gäddängen, Fulltofta, Ringsjön. 17 maj 2023.